top of page

VOKALNI TRENING I/IO


Glasbeno izobraževanje CIRQUE v sodelovanju s studiem Parametrik razpisuje 10 vokalnih treningov, ki bodo potekali enkrat mesečno od septembra 2016 do junija 2017.

CILJ treninga je pridobitev nove izkušnje na področju priprave pesmi pred snemanjem in individualnega dela s producentom med samim snemanjem.

POTEK treninga:

20min - individualna priprava na snemanje (mentor Lea Sirk)

40min - snemanje v studiu s producentom (mentor Gaber Radojevič)

Vsak udeleženec izbere pesem po lastni izbiri in nato končni izdelek odnese domov.

CENA : 50eur za zunanje udeležence, 40eur za učence GIC-a

PRIJAVA za 1. trening DO 27.9. NA LEA.SIRK@GMAIL.COM


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page