top of page

VPIS v šolsko leto 2016/17

DRAGI PEVEC, PEVKA, GLASBENIK IN GLASBENICA!

S šolskim letom 2016/17 pričenjamo s prenovljenim načinom obiskovanja pevskih ur.

Ker je zame bistvenega pomena to, da je na voljo veliko več aktivnih ur med tednom, bo od zdaj naprej za vsakogar na voljo več-urni program.

Kako bo potekalo obiskovanje pevskih ur?

Vsak torek (KOPER) in sredo (IZOLA) bo učilnica odprta za programe NOTKO S, M in L ter KLAVIR S. Vsak učenec lahko pride in odide kadar želi. Namen je, da se vsak teden nauči najmanj eno pesem, ki jo med poukom vadi z ostalimi prisotnimi, nato pa v zadnjih 15 minutah poskusi sam (v tem namreč razreši osebno problematiko). Z ustrezno organizacijo pa lahko doseže veliko daljše upevalne vaje, načine vadbe pesmi ter osvoji obsežen repertoar.

Vsakemu pevcu bom glede na znanje in izkušnje tudi predlagala število ur pouka.

Bo na voljo tudi individualni pouk?

Vsak mesec bodo vnaprej razpisani datumi, kadar se bodo pevci lahko po potrebi prijavili na individualne ure. Cene za individualne ure ostajajo enake kot lansko leto in so objavljene pri rezervaciji terminov na spletni strani, kjer se bo vsak posameznik prijavil na pevsko uro. Velja torej vrstni red prijave. V kolikor bo vse zasedeno bo po potrebi razpisan dodatni termin individualnih ur.

Plačilo

Za rednega učenca velja fiksen znesek 100eur in se ga poravna vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec.

Individualne ure bodo prav tako seštete ob koncu meseca in 5. v mesecu obračunane za pretekli mesec.

Za najbolj zagrete! PREMIUM PROGRAM

Za učence, ki si želijo zajemati celotni program izobraževanja, bo na spletni strani možna prijava na studijske ure oz. delavnice, ki jih bo izredno po tematikah vodil producent Gaber Radojevič. Delavnice bodo zajemale delo v studiu, snemanja na terenu, obiske vaj raznih bandov in izvajalcev, festivalov… Odprte bodo za aktivne in pasivne udeležence ter bodo potekale na različnih lokacijah - glede na tematiko.

Skupaj zmoremo največ! Se vidimo,

Lea Sirk

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page